Christoffeldag 2016

Op zaterdag 23 april 2016 werd in Roermond de jaarlijkse Christoffeldag gehouden, de ontmoetingsdag voor vormelingen uit het bisdom die dit schooljaar het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. De dag begon en eindigde in de kathedraal met hulpbisschop De Jong. Er waren diverse sport- en spelmomenten en de vormelingen werden in het Bisschopshuis ontvangen door bisschop Wiertz.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt