Roeping en Levensorientatie

De afdeling Roeping en Levensoriëntatie ontwikkelt materialen en activiteiten die bijdragen aan het bewustwordingsproces van (jonge) mensen omtrent de invulling van hun levensroeping. Op deze pagina een overzicht van deze bezigheden en links met meer informatie over roeping en levensoriëntatie.


ROEPINGENZONDAG

 Jaarlijks worden bij gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor Roepingen, kortweg Roepingenzondag genaamd, diverse materialen ontwikkeld, waaronder prentjes en een poster. Deze dag vindt wereldwijd plaats op de 4e zondag van Pasen.  BBBisschop Wiertz schrijft elk jaar een boodschap bij gelegenheid van Roepingenzondag, ter voorlezing op die dag in de Limburgse parochiekerken. Download hier de brief van 2017. En in Roermond wordt op die dag in de kathedraal om 16.00 uur de vespers gezongen met de bisschop en geroepenen uit heel het bisdom. Daaraan voorafgaande is er een gebedsmiddag voorzien vanaf 13.00 uur bij het uitgestelde Allerheiligste, eveneens samen met geroepenen.  


ROEPINGENPLATFORM

Om het werken in het bisdom voor de roepingen beter gestalte te kunnen geven, werd in 2016 het Roepingenplatform opgericht. De volgende personen maken daarvan deel uit:

- Mgr. dr. Everard de Jong
(hulpbisschop van Roermond, voorzitter)

Aandachtsveld: gebedsapostolaat Zorg voor Roepingen
Contact: 0475-386892; mail

- zr. Myriam Decock
(Geestelijke Familie Het Werk, Merkelbeek)

Aandachtsveld: gebed voor roepingen, in het bijzonder Roepingenzondag
Contact: 046-4421282; mail

- zr. Mary Amata Mueller
(Dominicanessen van Sint Caecilia, Sittard)

Aandachtsveld: schoolbezoeken
Contact: 046-4266874; mail

- zr. Ostrabrama
(Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara, Brunssum)

Aandachtsveld: contact tiener- en jongerengroepen en roepingreizen voor jongeren
Contact: 045-5252075; mail

- lic. Alexander de Graaf Woutering
(pastoor-deken en aalmoezenier Sociale Werken, Horst)

Aandachtsveld: contact met priesters; misdienaarsopleiding en -werving
Contact: 077-3981416; mail

- prof. dr. Detlef Rohling
(studieprefect Grootseminarie Rolduc, Kerkrade)

Aandachtsveld: roepingenactiviteiten seminarie en inzet seminaristen 
Contact: 045-5466822; mail

De eerste vergaderingen zijn in een enthousiaste sfeer verlopen. Dit platform zal, naast de bevordering van het gebed, nog op vele andere wijzen actief zijn om jongeren de uitdaging van van God voor ogen te houden.
 


ZORG VOOR ROEPINGEN

Het bisdom kent een actief gebedsapostolaat voor roepingen waar meer dan 1.500 biddende mensen lid van zijn. Zij bidden voor bijzondere roepingen en krijgen vier keer per jaar een contactblad, 'Zorg voor roepingen' genaamd. Bent u nog geen lid van dit gebedsapostolaat en wilt u graag dit contactblad ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling via (0475) 386892 of m.rademaker@bisdom-roermond.nl. Bid mee voor roepingen tot het priesterschap, diakonaat, religieuze en Godgewijde leven! Download hier het laatstverschenen nummer >>


 SCHOOLBEZOEK

Speciaal voor tieners tussen 14 en 17 jaar worden bezinningsdagen rond levensoriëntatie georganiseerd en bieden geroepenen zich aan om op vraag van een parochie, school of groep een bezoek te brengen aan de groep. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om kinderen die bijvoorbeeld de (vormsel)catechese volgen, de kans te geven met bijzonder geroepenen kennis te maken. Daarnaast werkt de afdeling samen met en verwijst zij door naar het grootseminarie Rolduc en diverse kloosters en congregaties in Limburg.
 


INTERESSANTE LINKS

Wie meer wilt weten over roeping of levensoriëntatie, kan ook eens kijken op onderstaande links.

www.rolduc.nl/grootseminarie-rolduc/home 

www.knr.nl/roeping

www.rkactiviteiten.nl/roeping

http://vocationblog.com/2015/01/st-therese-and-two-prisoners-conversions/
 


ALGEMEEN ADRES

Het algemene adres is:
Diocesane Pastorale Dienst,
afdeling Roeping en Levensoriëntatie
Swalmerstraat 100,
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386831
E: roepingen@bisdom-roermond.nl 

 

  

 

 

DOWNLOAD VOORLEESBRIEF ROEPINGENZONDAG 2016

De afdeling Roeping en  

 


Kijk ook eens op de speciale roepingenzondagsite
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt