Afdeling Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken heeft tot taak de ondersteuning op juridisch en fiscaal terrein van het bisdom, de met het bisdom verbonden instellingen, parochies en andere direct dan wel indirect met de kerk verbonden instituten.

Voorts participeert de afdeling in projecten en processen waarin juridische know-how onontbeerlijk is en kan in voorkomende gevallen op de afdeling een beroep worden gedaan voor de begeleiding bij dan wel voor zover mogelijk het voeren van procedures op juridisch terrein.

Aan de afdeling zijn twee medewerkers verbonden:
- mr. Johnn Rutten, tel. 0475-386768, e-mail
- mr. Karin Mingels, tel. 0475-386745, e-mail

     
     
     
     
     
Susteren-Echt