Afdeling Bouwzaken Kunst en Cultuur

De afdeling Bouwzaken, Kunst en Cultuur verricht in het algemeen dienstverlenende en ondersteunende werkzaamheden op het gebied van bouwzaken, kunst en cultuur ten behoeve van parochies, het bisdom, met het bisdom verbonden instellingen en andere, direct dan wel indirect met de kerk verbonden instituten.

De afdeling wil met deze werkzaamheden bijdragen aan het in goede staat van onderhoud brengen c.q houden van kerkgebouwen, overige gebouwen, begraafplaatsen en terreinen. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met (her)inrichting en (ver)bouw van kerkelijke gebouwen. In voorkomende gevallen wordt ook de herbestemming van kerkgebouwen via de afdeling begeleid.

Verder rekent de afdeling het tot haar taak dat een verantwoord beheer wordt gevoerd met betrekking tot het kerkelijk kunstbezit.

Tenslotte adviseert de afdeling omtrent zaken die verbonden zijn aan het Limburgse gebouwde culturele erfgoed voor zover deze behoren tot de aandachtsvelden van het bisdom.

Aan de afdeling zijn verschillende medewerkers verbonden:

De afdeling kent twee bouwadviseurs:
- Jac Ruijters, tel. 0475-386760, e-mail
- Ing. Michel van Sloun, tel. 0475-386783, e-mail
en een adviseur kerkelijk kunstbezit.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt