Adressen

Adresgegevens Bisdom Roermond

ALGEMEEN ADRES

Bisdom Roermond
Postbus 470
6040 AL  Roermond
T: (0475) 386888
F: (0475) 331944
E: info
 


BISSCHOPSHUIS

diocesaan administrator mgr. Hub Schnackers
hulpbisschop mgr. Everard de Jong
gedelegeerde mgr. André Franssen
- bestuurssecretariaat
 
Postadres:
Postbus 470
6040 AL Roermond
Bezoekadres:
Paredisstraat 10
Roermond
T: (0475) 386740
F: (0475) 336285
E: diocesaan-administrator
E: hulpbisschop
 E: gedelegeerde Franssen
E: kanselier
 


DIENST PERS EN COMMUNICATIE

- woordvoering en persvoorlichting
- redactie bisdomblad De Sleutel
- redactie INFO-bulletin
- redactie Parochiebladenservice
- redactie websites en diverse uitgaven

Postadres:
Postbus 470
6040 AL Roermond
Bezoekadres:
Neerstraat 49
Roermond
T: (0475) 386852
F: (0475) 386847
E: persdienst
 


DIENST LITURGIE EN KERKMUZIEK

Gedelegeerde drs. Ed Smeets
- secretariaat Liturgie en Kerkmuziek
- redactie Bezinning Op Het Woord
- secretariaat Sint Gregoriusvereniging
- kostersbond en kostervrijwilligers

Postadres:
Postbus 470
6040 AL Roermond
Bezoekadres:
Swalmerstraat 100
Roermond
T: (0475) 386777
F: (0475) 331944
E: Dienst liturgie

 


MISSIEZAKEN

Gedelegeerde Vincent Goulmy
- missiesecretariaat
- missiebureau

Postadres:
Postbus 198
6040 AD Roermond
Bezoekadres:
Neerstraat 49
Roermond
T: (0475) 386880
F: (0475) 386850
E: Missiezaken

 


DIENST KERK EN SAMENLEVING

Hoofdaalmoezenier Wim van Meijgaarden s.s.s.
- aalmoezeniers van Sociale Werken
- afdeling Kerk en Bedrijf

Postadres
Markt 17-a
6231 LR Meerssen
Bezoekadres:
Niet van toepassing
T: (043) 3642255
E:  kijk bij nadere specificatie per aalmoezenier

 


DIOCESANE PASTORALE DIENST

Hulpbisschop en gedelegeerde mgr. Everard de Jong
- afdeling Catechese en Vorming
- afdeling Evangelisatie
- afdeling Roeping en Levensoriëntatie
- afdeling Jeugd en Jongeren
- Onderwijsbureau
- Carolushuis
- Centrum voor Huwelijk en Gezin
- afdeling Gezamenlijke Projecten

Postadres:
Postbus 470
6040 AL Roermond
Bezoekadres:
Swalmerstraat 100
Roermond
T: (0475) 386892
E: DPD

 


DIENST ECONOMIE EN BOUWZAKEN

Algemeen econoom Frank Hamers
- afdeling Administratie
- afdeling Archief
- afdeling Automatisering
- afdeling Bouwzaken, Kunst en Cultuur
- afdeling Kerkelijk Kunstbezit
- afdeling Financieel Economische Zaken
- afdeling Juridische Zaken
- afdeling Secretariaat en Receptie

Postadres:
Postbus 470
6040 AL Roermond
Bezoekadres:
Swalmerstraat 100
Roermond
T: (0475) 386888
F: (0475) 331944
E: Dienst E&B

 


OFFICIALAAT

Officiaal mgr. dr. Jan Vries
- kerkelijke rechtbank
- afdeling Kerkjuridische Zaken

Post- en bezoekadres:
Neerstraat 51-53
6041 KB Roermond
T: (0475) 317619
E: officialaat

 


OPLEIDINGEN

Rector dr. Lambert Hendriks
- diocesaan grootseminarie Rolduc (priesteropleiding)
- theologisch instituut (diaken/pastoraalwerkeropleiding)

Post- en bezoekadres:
Heijendallaan 82
6464 EP Kerkrade
T: (045) 5466930
F: (045) 5466927
E: opleidingen

Rector Stanislaw Kielek
- missionair seminarie Redemptoris Mater (priesteropleiding)

Post- en bezoekadres:
Blankenberg 1
6267 NN Cadier en Keer
T: (043) 3113098
E: redmat.roermond@gmail.com
 
Directeur Johan van der Vloet
- Kairos (catechisten/catechetenopleiding)

Post- en bezoekadres:
Heijendallaan 82
6464 EP Kerkrade
T: (045) 5466930
F: (045) 5466927
E: g.lux@bisdom-roermond.nl
 


OVERIGE ADRESSEN

Geestelijkheid bisdom Roermond
Alle namen en adressen van de geestelijkheid en alle andere medewerkers van het Bisdom Roermond en de daaraan gelieerde instellingen, alsmede de adressen van dekenaten en parochies, zijn te vinden in de jaarlijkse uitgave 'Naamlijst bisdom Roermond'. Deze is via het Carolushuis te bestellen >>

Bisschoppelijk Museum
Dit is ondergebracht bij het Bonnefantenmuseum in Maastricht

Kathedrale Kerk Sint Christoffel
De bisschopskerk is gelegen aan de Markt / Grote Kerkstraat te Roermond.
Kijk voor meer info op de eigen website van de kathedraal

Abdij Rolduc
Dit eeuwenoude abdijcomplex in Kerkrade is eigendom van de bisschop van Roermond. Hier zijn onder meer het Grootseminarie en het Theologisch Instituut gevestigd, maar het gebouwencomplex is ook een hotel- en conferentieoord. Kijk voor meer info op: www.rolduc.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt