Achtergronden bij een Heilig Jaar

Van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 vindt in de katholieke kerk een Bijzonder Heilig Jaar van de Barmhartigheid plaats. Wat is een Heilig Jaar en welke tradities zijn ermee verbonden? 

Heilig Jaar

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is van oorsprong een oude Joodse traditie, die eens in de 50 jaar plaatsvindt. In de katholieke kerk vond in het jaar 1300 voor het eerst een Heilig Jaar plaats. Doorgaans wordt er elke 25 jaar een Heilig Jaar gehouden. De laatste ‘reguliere’ viering was in 2000. De paus kan bij bijzondere gelegenheden ook tussentijds een Heilig Jaar afkondigen. Dit gebeurde onder meer in 1933 en 1983 (ter herdenking van de 1900e en 1950e sterfdag van Christus). De directe aanleiding om nu een bijzonder Heilig Jaar af te kondigen, is dat het op 8 december 2015 precies 50 jaar  geleden is dat het Tweede Vaticaans Concilie werd afgesloten. Tijdens deze grote kerkvergadering werden veel vernieuwingen in de katholieke kerk doorgevoerd.

 

Heilige Deur

Traditioneel bij een Heilig Jaar hoort de opening van een Heilige Deur. Van origine zijn dit bijzondere deuren in de vier grote basilieken in Rome. Deze deuren worden alléén geopend tijdens een heilig jaar. Alle andere jaren zijn ze verzegeld. Vroeger werden zelfs dichtgemetseld en in een heilig jaar weer open gebroken. Wie in een heilig jaar op bedevaart naar Rome gaat, kan door zo’n heilige deur te passeren een aflaat verdienen.

Voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus afgekondigd dat er in elk bisdom over hele wereld één of meer heilige deuren in kerken kunnen worden aangewezen. Het passeren van zo’n regionale heilige deur geeft dezelfde rechten en plichten als bij de heilige deuren in Rome.

 

Aflaat

Eveneens is van oudsher met een heilig jaar verbonden dat gelovigen een aflaat kunnen verdienen. Dit is een heel oude kerkelijke traditie ter vergeving van bepaalde zonden. Wie een aflaat wil verdienen, dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen, zoals: op bedevaart gaan naar een kerk met een heilige deur, de eucharistie bijwonen, een gebed ter intentie van de paus uitspreken en het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op pagina 74 van de Inspiratiegids die het bisdom Roermond voor dit themajaar heeft uitgegeven. 

 

Barmhartigheid

Paus Francisus heeft aan dit bijzondere Heilig Jaar het thema van de Barmhartigheid verbonden. Sinds zijn aantreden wijst de paus voortdurend op het belang van barmhartigheid. “Het is belangrijk dat gelovigen een leven van barmhartigheid leiden en dit in alle delen van de samenleving uitdragen,” zei hij bij de aankondiging van het Heilig Jaar. In het bisdom Roermond is ervoor gekozen om het thema te verdelen in drie onderdelen:

Gods barmhartigheid voor mij

Mijn barmhartigheid voor de ander

Onze barmhartigheid voor elkaar 

 

Sacrament van boete en verzoening

Nauw verbonden met het thema barmhartigheid is het sacrament van boete en verzoening (biecht). Dit is een persoonlijk gesprek van een gelovige met een priester om ten overstaan van God je eigen fouten en gebreken te erkennen. De priester kan vervolgens deze fouten en zonden vergeven en zo Gods barmhartigheid voor de mensen laten zien. 

 

Werken van barmhartigheid

Een ander belangrijk aspect dat nauw met het thema verbonden is, zijn de werken van Barmhartigheid. Deze zijn uitgebreid te vinden in het Evangelie volgens Mattëus, hoofdstuk 25. Meer informatie hierover >>>

 

Bedevaart

Traditioneel bij een Heilig Jaar hoort een bedevaart naar Rome. Het bisdom Roermond biedt in de laatste week van het Heilig Jaar – 12 tot en met 17 november – een bedevaart naar Rome aan. Meer informatie over de bedevaart naar Rome >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt