Hulp aan slachtoffers misbruik

Het is algemeen bekend dat de katholieke Kerk een onderzoek heeft laten verrichten naar het seksueel misbruik binnen de instellingen van de Kerk over de periode van 1945-2010, nadat daarover steeds meer klachten en berichten naar buiten kwamen. Het onderzoeksrapport van de Commissie Deetman werd in december 2011 bekendgemaakt. Als vervolg daarop is een aantal maatregelen genomen door de bisschoppenconferentie, de religieuzen en de afzonderlijke bisdommen. Zo is er in het bisdom Roermond in het kader van de zorg voor slachtoffers van seksueel misbruik, reeds enige tijd een begeleidingcommissie ingesteld door de bisschop.
 

Deze bisdommeliijke commissie heeft onder andere tot doel slachtoffers van seksueel misbruik, vanuit een pastorale context te helpen. Tevens kan deze commissie behulpzaam zijn bij het doorverwijzen naar andere hulpinstanties. De commissie is samengesteld uit personen met een professionele achtergrond op het gebied van pastorale hulpverlening. Mensen die behoefte hebben aan deze pastorale hulpverlening kunnen contact opnemen met de begeleidingsgroep via telefoonnummer (0475) 386746 (tijdens kantooruren) of via e-mail j.moonen@bisdom-roermond.nl.

Naar Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag >>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt