Curriculum Vitae bisschop Frans Wiertz

De belangrijkste momenten in het leven van emeritus-bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz.

 

Jeugd en opleiding

Frans Wiertz wordt geboren op 2 december 1942 in Kerkrade als oudste kind in een middenstandsgezin dat uiteindelijk negen kinderen zal tellen. Als 12-jarige gaat hij naar het kleinseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1961 slaagt hij voor het staatsexamen gymnasium-alpha. Hij besluit niet door te stromen naar het grootseminarie, omdat hij nog niet zeker is van zijn priesterroeping. Hij studeert een jaar geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, maar komt erachter dat het priesterschap toch zijn weg is. In 1962 begint hij dan aan het diocesaan filosoficum op Rolduc en in Heerlen. In 1964 begint Wiertz als theologant aan het diocesaan grootseminarie in Roermond. Vier jaar later wordt hij priester gewijd.

Wijdingen

Diakenwijding:
Op 23 september 1967 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. P. Moors in de Caroluskapel van het Grootseminarie te Roermond.
Priesterwijding:
Op 30 maart 1968 door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. P. Moors in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.
Bisschopswijding:
Op 25 september 1993 door de aartsbisschop van Utrecht Adrianus kardinaal Simonis, de toenmalige hulpbisschop van Roermond mgr. A. Castermans en de toenmalige bisschop van Den Bosch mgr. J. Ter Schure in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.

Kerkelijke loopbaan

De bisschop van Roermond, mgr. P.J.A. Moors benoemt in 1968 de pasgewijde priester Frans Wiertz tot kapelaan van de parochie HH. Petrus en Paulus in het Zuid-Limburgse Schaesberg. Daar wordt hij geconfronteerd met de sluiting van de mijnen, waardoor een groot aantal van zijn parochianen werkloos wordt. In 1977 krijgt hij een nieuwe benoeming. Bisschop J. Gijsen geeft hem de opdracht om in de nieuwe Maastrichtse woonwijk De Heeg een kerk te bouwen en een nieuwe geloofsgemeenschap te stichten: de parochie van de HH. Monulfus en Gondulfus. In 1981 wordt hij daar geïnstalleerd als pastoor en blijft dat tot 1985. In dat jaar benoemt bisschop Gijsen hem tot deken van het dekenaat Hoensbroek en pastoor van de parochie H. Joannes Evangelist in Hoensbroek. In 1991 wordt hij deken van Heerlen en volgt daarmee dr. J. Punt op, de latere bisschop van Haarlem. Tevens wordt hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Pancratius in Heerlen. In dat jaar volgt ook de benoeming tot kanunnik van het kathedraal kapittel, waarvan hij in 1992 voorzitter wordt. In januari 1993 treedt mgr. J. Gijsen om gezondheidsreden af als bisschop van Roermond. Op 10 juli 1993 wordt Frans Wiertz door paus Johannes Paulus II benoemd tot de nieuwe bisschop van Roermond, de 23ste sinds de oprichting van het bisdom in 1559. Bij het bereiken van zijn 75e verjaardag, op 2 december 2017, wordt mgr. Wiertz door paus Franciscus eervol ontslagen als bisschop van Roermond, waarna hij met emeritaat gaat en in Maastricht gaat wonen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt