9 september: Petrus Claver, slaaf van de slaven

Het jaar 2015 is door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Jaar van het Godgewijde leven'. In een serie artikelen belichten we bijzondere religieuzen, die ook een link met Limburg hebben. In deze aflevering: Sint Petrus Claver: slaaf van de slaven en patroonheilige van de mensenrechten. Zijn gedachtenis wordt gevierd op 9 september. 

Petrus (Pedro) Claver werd in 1580 in Verdú in Catalonië geboren. In 1602 trad hij toe tot de jezuïetenorde. Hij studeerde vervolgens aan de Universiteit van Barcelona en op Palma de Mallorca, dat indertijd nog een vakantieoord was. In 1610 werd Pedro priester gewijd en vervolgens als missionaris uitgezonden naar wat destijds 'de nieuwe wereld' werd genoemd. 

De jonge missionaris vestigde zich in het Spaanse onderkoninkrijk Nieuw-Granada, dat de huidige landen Colombia, Peru, Ecuador en Panama omvatte. In de havenstad Cartagena werden veel Afrikaanse slaven per boot aangevoerd. Petrus trok zich hun lot aan en ontfermde zich over hen. Sinds paus Paulus III (1534-1549) was slavernij officieel door de Kerk verboden. Maar de Spanjaarden legden dit verbod in de praktijk naast zich neer.

De autoriteiten in het onderkoninkrijk stelden Clavers bemoeienissen op prijs, maar de slavenhandelaren vonden dat hij zich bemoeide met zaken die hem niet aangingen. Petrus trok zich daar echter weinig van aan en zorgde voor kleding, voedsel en medische zorg voor zieke slaven. Hij stichtte onder meer een speciaal ziekenhuis voor slaven. Aan hem wordt een aantal wonderbaarlijke genezingen toegeschreven. Hij bekeerde ongeveer 300.000 slaven tot het christendom. Zelf leefde hij in grote soberheid. Ook bezocht hij heimelijk de zogenoemde Marrons, de gevluchte West-Afrikaanse slaven.

Petrus Claver overleed op 9 september 1654, na een langdurig en pijnlijk ziekbed. Zijn lichaam werd aanvankelijk begraven op het kerkhof van de jezuïeten in Cartanega, maar later overgebracht naar de kathedraal. Onmiddellijk na zijn dood begon het proces van heiligverklaring. Meteen ook werd hij vereerd als 'slaaf der slaven' en als 'apostel van Catanega'. Bijna 200 jaar na zijn dood werd hij in 850 zalig verklaard, in 1888 gevolgd door zijn heiligverklaring.

De heiligverklaring inspireerde de Poolse Maria Theresia Ledòchowska, die in Oostenrijk woonde, om in 1894 een congregatie van missiezusters op te richten. De Missiezusters van Sint Petrus Claver richten zich in hun werk vooral op de missie in Afrika, waar zich met name inzetten om allerlei vormen van slavernij te bestrijden. Inmiddels is de congregatie uitgegroeid tot een internationale gemeenschap met zusters uit meer dan 30 landen. Sinds 1933 zijn de zusters ook in Nederland actief. Ze hebben thans een klooster in Maastricht. 

Missiezusters van Sint Petrus Claver - Maastricht

     
     
     
     
     
Susteren-Echt