Wiro, Plechelmus en Otger

Op 8 mei viert de Kerk het feest van de drie ‘Midden-Limburgse’ heiligen Wiro, Plechelmus en Otger. We rekenen ze tot de Limburgse heiligen, omdat ze een nauwe band hadden met Sint-Odiliënberg. Maar ze komen oorspronkelijk uit het Angelsaksische gebied: Ierland of Engeland. Daar zijn de  geleerden het niet helemaal over eens.

Het driemanschap leefde op de grens van de zevende en achtste eeuw. Als meerdere missionarissen uit die tijd maakten zij de oversteek van Groot-Brittanië naar het vasteland van Europa om hier het geloof (terug) te brengen. Het is dezelfde tijd waarin ook mensen als Willibrord en Bonifatius als predikende bisschoppen door de Lage Landen rondtrokken.

Maar aanvankelijk was helemaal niet de bedoeling van Wiro en Plechelmus om naar onze streken te komen. De twee priesters waren in hun geboorteland uitverkozen om bisschop te worden en gingen – zoals toen gebruikelijk was – naar Rome om daarvoor toestemming van de paus te vragen. Ze werden begeleid door de diaken Otger. In Rome werden ze door de paus tot bisschop  gewijd.  

Sint-Odiliënberg
Hoe hun levenspad daarna precies verlopen is, is niet bekend. Maar rond het jaar 700 vestigden ze zich in de omgeving  van Roermond, dat toen tot het gebied van Pepijn van Herstal behoorde. De heuvel waar ze op gingen wonen noemden ze de Sint-Pietersberg. Nadat later daar de relieken van Odilia van Brittannië werden ondergebracht, werd de berg omgedoopt in Sint-Odiliënberg. 

Wiro, Plechelmus en Otger bouwden er een kerk ter ere van Maria. Gezegd wordt dat de herkomst van parochies als Linne, Herten, Melick, Herkenbosch, Vlodrop, Posterholt, Montfort, Heel, Tegelen, Swalmen, Asselt en waarschijnlijk nog een aantal anderen terug te voeren is tot het heilig driemanschap. Grenzen waren flexibel in die dagen en Wiro predikte als medewerker van Willibrord het evangelie in het gebied tussen Odiliënberg en Overijssel. Dat verklaart waarom hij tot in de Middeleeuwen de patroonheilige van het bisdom Utrecht was. Later schonk koning Lotharius de berg aan de bisschoppen van Utrecht, letterlijk als vluchtheuvel voor de Noormannen.

Kapittel Roermond
Aan het door Wiro, Plechelmus en Otger gestichte klooster in Sint-Odiliënberg was ook een klooster met een kapittel verbonden. Dit werd later naar Roermond verplaatst en in de 16e eeuw tot kapittel van het bisdom Roermond verheven.  Waarmee maar gezegd wil zijn dat het huidige bisdom Roermond via een heel lange lijn doorheen de geschiedenis verbonden is met heel vroege verkondigers van het geloof in wat nu Limburg is. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt