23 juli: Heilige Birgitta, echtgenote, moeder, religieuze én geweten van Europa

Het jaar 2015 is door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Jaar van het Godgewijde leven'. In een serie artikelen belichten we dit jaar maandelijks een bijzondere religieus, die ook een link met Limburg heeft. In deze derde aflevering: de heilige Birgitta van Zweden. Haar zusters hebben een klooster in Weert.

 
Birgitta Birgersdotter heet ze officieel. Ze werd in 1303 geboren in een adellijke familie in Uppland in Zweden. Ze is vooral bekend geworden als stichteres van een kloosterorde, maar aanvankelijk leed ze een gelukkig huwelijksleven, waaruit maar liefst acht kinderen werden geboren. Een van haar dochters (Catharina van Zweden) werd net als moederlief heilig verklaard. 
 
Maar dan zijn we al weer een hele tijd verder. Aanvankelijk leed het gezin een goed leven in Zweden. Birgitta en haar man Ulf zetten zich in voor de armen en tegelijkertijd werd zij ook regelmatig als adviseur door de Koninklijke familie geraadpleegd. In 1341 gingen Birgitta en haar man op bedevaart naar Santiago, wat vanuit Zweden een enorme onderneming was en ook iets zegt over hun welstand. 
 
De pelgrimstocht was een soort overgang van een werelds naar een geestelijk leven. Terug in Zweden trok het stel zich terug in een Cisterciënzerklooster. Na het overlijden van Ulf in 1344 besloot Birgitta in Vadstena een nieuw klooster te bouwen. Daar stichtte ze de Orde van de Allerheiligste Verlosser. Later werden de leden van deze orde kortweg naar hun stichteres vernoemd: Birgittijnen en Birgittinessen. 
 
Mede-patrones van Europ
Birgitta bleef avontuurlijk en ook als religieus maakte ze pelgrimstochten. Onder meer naar Rome, naar tientallen andere steden in Italië en naar het Heilig Land. Ze vestigde zich uiteindelijk in Rome, waar ze zich - geheel volgens haar gewoonte in Zweden - ook actief met het bestuur en de politiek in het toen hopeloos verscheurde Europa bleef bemoeien. Ze was een van de mensen die in de 14e eeuw met gezag opriepen tot eenheid in de kerk.
 
Om die reden spande ze zich ook in om de paus vanuit Avignon terug te krijgen naar Rome. In teksten van haar eigen orde wordt Birgitta omschreven als "een heilige die bij uitstek thuishoort in de reeks vrouwen die het geweten van Europa wakker schudden en de christelijke grondslagen van het continent tot leven wekten." Meer dan 600 jaar na haar dood werd ze in 1999 door paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot medepatrones van Europa.
 
Weert
Birgitta overleed op 23 juli 1373 in Rome en werd in het door haar gestichte klooster Vadstena begraven, waarvan haar dochter de eerste abdis was. In Limburg wonen sinds 1843 Birgittinessen in de abdij Maria Hart in het centrum van Weert. Op 23 juli viert de Kerk het feest van Sint Birgitta. 
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt